Ko smo mi…

Odred izviđača “22.April” je dobrovoljna, nepolitička, obrazovna i vaspitna omladinska i organizacija za djecu, otvorena za sve – bez obzira na porijeklo, rasu ili vjeru, a u saglasnosti sa ciljevima, principima i metodom Svjetske organizacije skautskog pokreta.

Sjedište Odreda je u Banjaluci, a područje djelovanja je teritorija grada Banjaluke. Izviđačka organizacija u Banjaluci nastala je 1952. godine, a prvi Odred (nastao 1953. godine) zvao se “Šoša Mažar”. Kako se izviđačka organizacija razvila i raširila veoma brzo, 1963. godine u Banjaluci je nastao i drugi odred izvidača, koji je nosio naziv “Kasim Hadžic”. Odred izvidača “22.April” Banjaluka osnovan je 11. oktobra, 1970. godine spajanjem ova dva odreda.

Odred izviđača “22.April” danas broji oko 150 članova raznih uzrasta i posebno smo ponosni na odgovornost i posvećenost koje naši stariji izviđači i planinke pokazuju u radu sa najmlađima, prenoseći tako ideju izviđaštva na preko 10 000 djece i mladih, koliko ih je do sada bilo članom Odreda!


Štab odreda:

Načelnik odreda :

Željko Ojdanić

Zamjenik načelnika :

Saša Mirković

Sekretar odreda :

Milica Grkinić

Zamjenik načelnika za međunarodnu saradnju:

Žarko Todorović

I četa Dositej Obradović

Vođa čete: Savo Mišić


II četa “P.P. Njegoš”

Vođa čete:Milena Todorović

III četa “J.J. Zmaj”

Vođa čete:Igor Zekanović

Klub srednjoškolaca:

Vođa čete:Saša Mirković

Klub brđana:

Vođa čete:Nikola Šodić

Ekonom odreda:

Igor Zekanović